Classics Unveiled Home
Latin Vocabulary
Latin Derivatives
Links
Latin Wordstock Game
Recognition
Feedback
Help

     

Vocabulary E

Latin to English Translation

e, ex + abl. from, out of
ea, ea, eam see is
eadem, eandem the same
eas see is
ebrius, ebria, ebrium drunk
ecce! see! look!
edo, edere, edi, esus eat
edo, edere, edidi, editus put on, present
effero, efferre, extuli, elatus bring out, carry out
elatus, elata, elatum thrilled, excited
efficio, efficere, effeci, effectus carry out, accomplish
effigies, effigiei, f. image, statue
effringo, effringere, effregi, effractus break down
effugio, effugere, effugi escape
effundo, effundere, effudi, effusus pour out
effusis lacrimis bursting into tears
egi see ago
ego, mei i, me
egredio, egredi, egressus sum go out
egressus see egredio
eheu! alas! oh dear!
ei see is
eicio, eicere, eieci, eiectus throw out
eis, eius see is
eiusmodi of that kind
elabor, elabi, elapsus sum escape
elapsus see elabor
elatus see effero
elegans, gen. elegantis tasteful, elegant
elegantia, elegantiae, f. good taste, elegance
eligo, eligere, elicui, elicitus lure, entice
eligo, eligere, elegi, electus choose
eludo, eludere, eludi, elusus slip past, trick, outwit
emitto, emittere, emisi, emissus throw, send out
emo, emere, emi, emptus buy
emoveo, emovere, emovi, emotus move, clear away, remove
en! look!
en iustitia! so this is justice!
en Romani! so these are the Romans!
enim for
eo, ire, ii go
obviam ire meet, go to meet
eo see is
eodem the same
eorum, eos see is
epistula, epistulae, f. letter
epulae, epularum, f. pl. dishes
eques, equitis, m. horseman; man of equestrian rank
equito, equitare, equitavi ride a horse
equus, equi,m. horse
eram see sum
ergo therefore
eripio, eripere, eripui, ereptus snatch, tear
erro, errare, erravi make a mistake
erubesco, erubescere, erubui blush
erumpo, erumpere, erupi break away, breaak out
est, esto see sum
esurio, esurire be hungry
et and
et...et both...and
etiam even, also
non modo...sed etiam not only...but also
euge! hurrah!
eum see is
evangelium, evangelii, n. good news, gospel
everto, evertere, everti, eversus overturn
evolo, evolare, evolavi fly out
ex, e + abl. from, out of
exanimatus, exanimata, exanimatum unconscious
excipio, excipere, excepi, exceptus receive
excito, excitare, excitavi, excitatus arouse, wake up, awaken
exclamo, exclamare, exclamavi exclaim, shout
excrucio, excruciare, excruciavi, excruciatus torture, torment
excudo, excudere, excudi, excusus forge, hammer out
exemplum, exempli,m. example
exeo, exire, exii go out
exerceo, exercere, exercui, exercitus exercise
exilium, exilii, n. exile
existimo, existimare, existimavi, existimatus think, consider
exitium, exitii, n. ruin, destruction
expello, expellere, expuli, expulsus drive out
explico, explicare, explicavi, explicatus explain
explorator, exploratoris, m. scout, spy
expono, exponere, exposui, expositus unload
expugno, expugnare, expugnavi, expugnatus storm, take by storm
exquisitus, exquisita, exquisitum special
exspecto, exspectare, exspectavi, ex spectatus wait for
exstinguo, exstiguere, exstinxi, exstinctus extinguish, put out, destroy
exstruo, exstruere, exstruxi, exstructus build
exsulto, exsultare, exsultavi exult, be triumphant
exta, extorum, n. pl. entrails
extorqueo, extorquere, extorsi, extortus take by force, extort
extra outside
extraho, extrahere, extraxi, extractus drag out, pull out, take out
extremus, extrema, extremum furthest
extrema pars edge
extuli see effero
exuo, exuere, exui, exutus take off